zakony 2009-02 od Emila
SP-2-2007-2008
SP-3-proces-vseobecna SP-3-proces_osobitna-2008-03-21
ustna-2007 -2008-SP1
poskytla Editka

SPH-oso-2008.doc
SPH-vseo-2008.doc
SPP-oso-2008.doc
spravko-vseob-2008.doc
poskytol Karel

Novopridané a tzv. problémové
od Laca
SPH-vseobecna-ustna - stav k 2007-09
poskytla Martina
SPH-osobitna-ustna - stav k 2007-09
poskytla Martina

poznamky-doplnene-SP-2007-02-23
spravko-rozhodovacie-procesy-2007-02-21 od Bašky
poznamky-SP-2007-02-21 od Irenky

spravko-DG-2006-09-22.zip poslala D.G.
spravko-hmota-ustni-obecna-i-zvl
spravko-ustni-proces-zvlcast-od-Hanky (od Hanky)
Spravko-diskuse.doc (od Renáty)

vzory-zo-spravneho-prava.zip (od Normy)
vzory k priestupkovému konaniu (od Normy)
SPP-pis _ 69-70-71_prakticke.doc (poslala Mia)

    tabulka_organov_SS.doc (od Moniky V.)
    prehlad_organov_SS_2006-03-31.rar (od Ivety K.)

    zakony_SPH.zip (od Zuzky T.)
    spravko-m.doc (od Moniky V.)
spravko-rozne_2006-02-18.zip (od Ivky)
    spravko-vzory.doc (od Ivky)
    Doplnenie otázok 71 a 100 (od Miňa)
    SPH - otázka č. 10 (od Zuzky)
SPH_otazky_statnice.doc
SPP_NOVE_pisomka.doc


Steklacova-pisomka.doc
Hmota - všeo+oso
SPH - osobitná časť
SP-zoznam.doc
spravko2005.doc
spravko.doc - 2004

„Pomóóóóc!” kričí XY. Ale už mu niet pomoci.